OŠ HINKA SMREKARJA LJUBLJANA:

Učenci OŠ Hinka Smrekarja iz Ljubljane so se pogovarjali o državnih in cerkvenih praznikih, ki jih praznujejo. V času podaljšanega bivanja so risali različna praznovanja v krogu družine. Glede nato da je šola multikulturna, so učenci ustno v krogu povedali, kako v domačem krogu praznujejo tradicionalne družinske praznike. Vsa praznovanja so prikazali preko risbe.

Učenci 3. A razreda so v času jutranjega varstva zapisali, kako praznujejo praznike v domačem krogu. O tem so se tudi ustno pogovorili.

 
 
 
Dostopnost